Rozbor vzduchu, půdy a kalů

V našich aktreditovaných laboratořích provádíme rozbory vzduchu, půdy, kalů a sedimentů.

Rozbor vzduchu, půdy, kalů a sedimentů

Provádíme odběr a posouzení možného znečištění půdy (ropnými látkami, saponáty, rozpouštědly, kovy atd.). Posouzení možného výskytu rizikových prvků v zemědělských půdách jako jsou pole či zahrady. Rozsah rozboru stanovýme na základě individuální konzultace se zákazníkem. V případě doručení vzorků zákazníkem poradíme vhodný způsob odběru.

Na základě výsledků rozboru zhotovíme základní hodnocení podle platných legislativních předpisů.