Rozbor pitných a odpadních vod

V našich aktreditovaných laboratořích provádíme rozbory pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod.

Rozbor vody za studny

Provádíme odběr a posouzení nezávadnosti vody pro individuální zásobování rodinného domu, chaty či zahrady. Jedná se o informativní chemicko-bakteriologický rozbor (ph, vodivost, železo, CHSKMn, amonné ionty, tvrdost, sírany, chloridy, dusičnany, dusitany, koliformní bakterie, Escherichia coli, počet kolonií při 22°C).

Dále provádíme posouzení zdravotní nezávadnosti vody ze studny pro kolaudační řízení.

Posouzení zdravotní nezávadnosti vody ze studny pro kolaudační řízení

Rozbor vody z bazénu, koupališť a víceúčelových nádrží

Na základě konzultace se zákazníkem provádíme v dohodnutém rozsahu rozbory vody z bazénů, koupališť, rozbory vody k chovu ryb či zalévání.

Rozbor odpadních vod

Pro potřeby vyhlášky 61/2003 Sb. příloha č. 1 (CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky) provádíme rozbor vypouštěných odpadních vod z domácích čističek odpadních vod.