Snižování hladiny podzemní vody

Firma Vodní zdroje Holešov a.s. v rámci sanací průmyslových areálů projektuje a zajišťuje zemní práce a demolice kontaminovaných staveb.  Dodavatelům staveb, vodohospodářských objektů a investičních celků nabízíme ucelený komplex služeb souvisejících s problematikou stavebního snižování hladiny podzemní vody.

  • hydrogeologický průzkum a zpracování projektové dokumentace stavebního čerpání
  • realizaci širokoprofilových čerpacích vrtů a drénů
  • instalaci čerpadel, rozvodů, regulačních a měřicích prvků
  • matematické modelování hydraulického čerpání
  • posouzení kvality podzemní vody z hlediska jejího vlivu na stavební konstrukce
  • případnou dekontaminaci a úpravu vyčerpané podzemní vody
  • regeneraci čerpacích vrtů

Optimalizací parametrů stavebního čerpání a odvodnění staveb dosahujeme snížení nákladů investora při zajištění maximální funkčnosti hydraulického čerpacího systému.