Regenerace vrtů a potrubí

Provozovatelům vrtů, jímacích objektů a rozvodů pitné a užitkové vody nabízíme prohlídky vrtů a potrubí, regeneraci vrtů a studní, čištění vodovodního potrubí.

Prohlídky vrtů a potrubí kamerou

Prohlídky televizní kamerou slouží především k dokumentaci a kontrole stavu výstroje vrtů, posouzení intenzity inkrustace a zanesení vrtů kaly a sedimenty. Prohlídky vrtů a potrubí jsou prováděny televizní kamerou a jsou dokumentovány technickou zprávou a videozáznamem. Dostupnost televizní kamery je technicky omezena. Omezení u vrtů: minimálním průměrem 100 mm a hloubkou do 200 m a u vodovodního a kanalizačního potrubí s průměrem 100 mm - 1000 mm

Regenerace vrtů a studní

Regeneraci vrtaných studní od průměru výstroje 100 mm a do hloubky 300 m provádíme zařízením RS 300. Při regeneraci se používá kombinace mechanického, tlakového a chemického čištění. V důsledku hydraulických rázů, za pomoci speciálních nástrojů a působením chemických činidel, dochází při regeneraci k obnovení propustnosti perforovaných zárubnic, promytí filtru, obsypu a vtokových cest, odstranění usazenin z kalníku vrtu a očištění stěn od inkrustů.  Výsledkem bývá obnovení vydatnosti jímacích objektů často až na původní úroveň, a to za cenu nesrovnatelně nižších nákladů, než při realizaci nového vrtu.

Čištění vodovodního potrubí

Cílem čištění vodovodního potrubí je odstranění cizích předmětů a především nánosů a inkrustací. Tyto faktory zvyšují drsnost stěn a snižují průtočný profil. To se v provozu projevuje zvýšením tlakových ztrát a zmenšením průtočnosti potrubí.

Při čištění potrubí používáme následující postupy:

  • u potrubí o průměru 50 - 250 mm mechanické čištění nástroji, upevněnými na rotační hřídeli
  • u potrubí o průměru 150 - 1000 mm hydraulicko-mechanické čištění neupoutanými nástroji ovládanými vysílačem