Odpadové hospodářství

Pro obce a firmy nabízíme komplexní řízení odpadového hospodářství. Na základě analýzy množství a druhu odpadu pro Vás vytvoříme projekt systému nakládání s odpady na míru. Zpracujeme veškerou dokumentaci dle platných legislativních norem. Každý provoz vyžaduje individuální přístup k problematice nakládání s odpady.

Plány řízení odpadového hospodářství se skládají z následujících činností:

  • Vzorkování odpadů oprávněnou osobou
  • Laboratorní analýzy odpadů akreditovanou laboratoří
  • Přepravu, úpravu a zneškodnění odpadů
  • Zpracování plánů odpadového hospodářství