Vodní zdroje Holešov a.s.

Firma Vodní zdroje Holešov a.s. je moderní inženýrská společnost schopná kvalifikovaně a komplexně řešit problémy při odstraňování ekologických zátěží, v oblasti geologie, hydrogeologie, vodního a odpadového hospodářství. Při svém vzniku v roce 1992 navázala na více než čtyřicetiletou tradici bývalého státního podniku v ochraně životního prostředí, ve vyhledávání, průzkumu a zajištění vodních zdrojů.

Na realizovaných zakázkách se podílí projektové týmy, v nichž jsou zastoupeni geologové, hydrogeologové, chemici, technologové, odborníci v oblasti posuzování zdravotního rizika, matematického modelování a informačních systémů. Na rozdíl od převážné většiny inženýrských a konzultačních firem v oblasti ochrany životního prostředí nabízíme komplexní dodávku služeb.

Firma Vodní zdroje Holešov a.s. disponuje vlastní akreditovanou analytickou laboratoří, moderní vzorkovací a měřicí technikou, technikou pro regeneraci a čištění vrtů a vlastními certifikovanými dekontaminačními technologiemi. Kvalita veškerých služeb poskytovaných firmou Vodní zdroje Holešov a.s. je garantována zavedenými a certifikovanými systémy řízení jakosti, environmentálního managementu a BOZP.

Našimi zákazníky jsou firmy, kraje, obce, státní instituce, rozvojové agentury, podnikatelé i občané. Všem nabízíme komplexní servis, vysokou kvalitu našich služeb a především plně individuální přístup. Firma Vodní zdroje Holešov a.s. bude vždy usilovat o to, aby byla bezpečnou zárukou a jistotou pro své partnery.

Svg video mask